VÅR STYRKE
Det er viktig med gode samarbeidspartnere for å oppnå totalkvalitet.

Vi har opparbeidet oss gode relasjoner med underentreprenører og leverandører, dette er med å styrke vår totale kvalitet og effektivitet.

Mesterhus sin grunntanke er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, der tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk gjennom hele byggeprosessen.
Som din lokale Mesterhusleverandør, betyr det at du ikke bare har tilgang på et godt utvalg av katalogboliger. Du får også nyte godt av vår tilgang til de beste materialene, en stor kunnskapsbase og kontinuerlig oppgradering innen fagets stadige utvikling.

I dagens konkurransepregede marked, hvor tid er en viktig faktor, handler det om å være effektive. Derfor er det viktig å legge arbeidsdagen til rette for fin flyt og maks utnyttelse av kapasitet. Uten at det går ut over kvaliteten. Vi har funnet rutiner som er godt innarbeidet som fungerer, og som gir en rask og smidig prosjektfase - systemet flyter fra start til slutt.

Vi har et godt kvalitetssystem og gode rutiner, som gjør at vi kan levere rett vare til rett kvalitet og tid!

Hos Torsbygg AS treffer en fagfolk som alltid streber etter å finne den optimale løsninger for våres kunder. Arbeidsstokken til Torsbygg AS består av en fin blanding av lærlinger, unge krefter og erfarne fagfolk.
Dette skaper et stabilt grunnlag for bra prosjektledelse og gjennomføring. Vi er glade for å jobbe for en felles ideologi; - fornøyde kunder.

For oss er det viktig at forhold ligger til rette for våre medarbeidere, slik at kunnskapen skal kunne utvikles i best mulig grad til fordel for våre kunder.

Med den rette fagkompetansen i ryggen, kan vi arbeide rasjonelt, effektivt og trygt.

Vår målsetting er også til enhver tide å ha lærlinger i bedriften. Fagopplæring i bedriften gjennomføres iht. Lov og forskrift i samarbeid med fagopplæringskontorene. Vi har også samarbeidsavtale om utplassering av elever i byggefaglig utdanning ved yrkesskolen. Svært mange av våre dyktige håndverkere har startet i bedriften som lærling.

Torsbygg AS er en seriøs aktør i lokalmarkedet, som er villig og har evnen til å strekke seg langt for å ha fornøyde kunder som kommer igjen.

Torsbygg AS har gjennom årene knyttet til seg dyktige håndverkere og fagfolk innen flere bransjer. Som byggmesterfirma er det viktig å ha unge krefter, som kan lære av våre erfarne fagfolk. Slik sørger vi for å opprettholde et byggmesterfirma som også i fremtiden vil levere prosjekter med rett kvalitet til rett tid.

For at vi som byggmesterfirma skal kunne tilby våre oppdragsgivere et stort utvalg av kvalitetshus, er vi medlem av Mesterhus. Det betyr også at du vil nyte godt av vår tilgang på de aller beste materialene, en stor kunnskapsbase og kontinuerlig oppdatering innen fagets utvikling.

Dersom du velger oss til å bygge ditt kvalitetshus, vil du få en byggmester med personlig service og profesjonelle fagfolk som alltid søker etter de beste løsningene.
Vi setter vår stolthet som byggmesterfirma i punktlighet, kvalitet og effektivitet.Torsbygg AS
Org.nr: 858 595 312

Byggtorget Ågotnes AS
Org.nr: 992 087 609

Sjøvold Elektro AS
Org.nr: 974 526 166

Besøksadresse:
Kvernatunvegen 4
5347 ÅGOTNES

Postadresse:
Postboks 134
5346 Ågotnes

Postadresse Sjøvold Elektro: Postboks 33
5346 Ågotnes

Telefon:
56 33 50 66

* Tast 1 - Byggtorget Ågotnes
* Tast 2 - Torsbygg
* Tast 3 - Sjøvold Elektro

E-post:
Byggtorget Ågtones: butikk@torsbygg.no
Bestilling av gass:
Torsbygg:
Sjøvold Elektro:
post@sjovold.as

Åpningstider butikken:
Man. - Fre.
Kl. 07 - 17
Tors. Kl. 07 - 19
Lørdag
Kl. 09 - 14

HUSLEVERANDØR:
BYGGEVAREHUS:
ELEKTROLEVERANDØR: